เลขที่บัญชี
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) บัญชี ออมทรัพย์
ชื่อบัญชี : สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย
เลขบัญชี : 045-262588-8