• สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย ตึกอำนวยนรธรรม ชั้น 2 เลขที่ 1873 ถนนพระราม 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เบอร์โทรศัพท์ 0 2256 – 4440 – 3, 0 2251 – 1218 , 0 2251 6964
เบอร์แฟกซ์ 0-2250-0312 ,0-2652-4440
อีเมล์ pr-fund-rc@hotmail.com